Gæðastefna Innnes

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði sem tryggir gæði og öryggi matvæla til viðskiptavina sinna.
Gæðastefna Innnes er að tryggja gæði og öryggi matvæla og að afhenda ávallt gæðavöru úr úrvals hráefni til viðskiptavina sinna.

Innnes setur viðskiptavininn í öndvegi og veitir þjónustu sem tekur mið af væntingum hans. Góð samskipti skipa þar stóran sess, hvort sem um innri eða ytri viðskiptavini er að ræða.

Innnes starfrækir gæðakerfi samkvæmt matvælaöryggisstaðlinum ISO 22000, HACCP (GÁMES), Yum (Distribution food safety and quality audit) með tilliti til góðra starfshátta fyrir matvælafyrirtæki.

Innnes stuðlar að virkri gæðavitund starfsmanna með skipulagðri og reglubundinni þjálfun. Áhersla er lögð á lykilferla (móttöku vara, réttar merkingar, geymslu og dreifingu), innra eftirlit, stöðugar umbætur og hæfni allra starfsmanna.

Innnes tekur ávallt mið af lagalegum kröfum.

Gæðamarkmið Innnes eru SMART – Þau eru skýr, mælanleg, aðlagandi, raunhæf og tímasett.

Markmið eru eftirfarandi:

  • Innleiðing og vottun ISO 22000 matvælaöryggisstaðals
  • Matvælaöryggi
  • Vel þjálfað og upplýst starfsfólk
  • Örugg meðhöndlun matvæla
  • Innnes skiptir einungis við samþykkta birgja
  • Fyrsta flokks aðbúnaður til innflutnings, geymslu og dreifingu matvæla