Vöru bætt við körfu

Siðareglur

Innnes skuldbindur sig að vinna samkvæmt siðareglum félagsins og leggur áherslu á að birgjar og samstarfsaðilar geri slíkt hið sama. Innnes leggur áherslu á eftirfarandi siðareglur:

Viðskiptasiðferði og virðing fyrir lögum og reglum

Við stundum viðskipti okkar að heilindum og eftir lögum, reglum og ströngum siðferðiskröfum. Við mælumst til þess að birgjar okkar tileinki sér og framfylgi sambærilegum vinnubrögðum. 

Birgi ætti því að:

 • Fylgja viðeigandi lögum, tilskipunum og reglugerðum gegn spillingu og mútugreiðslum sem gilda um starfsemi í þeim löndum sem þeir starfa
 • Forðast þátttöku í eða hagnast vísvitandi á hvers kyns spillingu, fjárkúgun eða mútum
 • Fylgja samkeppnislögum
 • Upplýsa Innnes um hugsanlega eða raunverulega hagsmunaárekstra
 • Viðhalda gæðum og matvælaöryggi í framleiðslu á matvælum þ.m.t. segja satt frá um innihald matvæla og koma í veg fyrir ástundun eða ummæli um matvælasvindl (food fraud).

Virðing fyrir fólki

Við fylgjum alþjóðlegum, viðurkenndum vinnu- og mannréttindarlögum eins og þær eru skilgreindar í meginreglum Sameinuðu þjóðanna. Við erum staðráðin í að skapa öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi þar sem komið er fram við starfsfólk af virðingu.  Við mælumst til þess að birgjar okkar tileinki sér og framfylgi sambærilegum vinnubrögðum.

Birgi ætti því að:

 • Tryggja öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum og draga úr áhættu og slysum
 • Tryggja jafna meðferð og forðast hvers kyns mismunun
 • Tryggja að starfsfólk vinni að fúsum og frjálfum vilja og án nauðungar
 • Tryggja að börn undir lögaldri séu ekki ráðin í störf sem gætu reynst hættuleg eða skaðleg heilsu þeirra
 • Virða rétt starfsfólks til félagafrelsis og kjarasamninga
 • Tryggja að farið sé eftir gildandi lögum og reglum á vinnumarkaði er varða laun, aðbúnað, einelti á vinnustað, persónuvernd, orlof, fæðingar- og foreldraorlof, jafna stöðu og rétt kynjanna og vinnu barna og unglinga

Virðing fyrir umhverfinu

Við kappkostum að samþætta umhverfissjónarmið í starfsemi okkar og stöðugar umbætur til að draga úr eða lágmarka skaðleg áhrif á umhverfið. Við mælumst til þess að birgjar okkar tileinki sér og framfylgi sambærilegum vinnubrögðum.

Birgir ætti því að:

 • Fara að öllum viðeigandi staðbundnum og landsbundnum umhverfislögum sem og alþjóðlegum lögum
 • Innleiða skilvirt umhverfisstjórnunarkerfi með aðgerðum sem lágmarka umhverfisáhrif sem stafa af starfsemi þess auk stöðugra umbóta

 

Samþykkt af stjórn Innnes í júní 2022.

Leitarniðurstöður

Vöru bætt við körfu

Ekki næg lagerstaða til fyrir þessa vöru

Ekki næg lagerstaða fyrir vöru:

Staða á lager er

Ekki næg lagerstaða fyrir vöru:

Staða á lager er