Vöru bætt við körfu

Öryggisstefna

Innnes ehf, vinnur stöðugt að fyrirbyggjandi áætlunum í þeim tilgangi að stuðla að heilbrigði starfsmanna sinna og tryggja öryggi þeirra á vinnustað. Með markvissum og fyrirbyggjandi aðgerðum er leitast við að draga verulega úr eða útrýma vinnutengdum sjúkdómum og slysum starfsmanna.

Innnes stuðlar að virkri öryggisvitund starfsmanna, viðskiptavina og gesta með sýnilegum öryggisreglum, kynningum, skipulagðri og reglubundinni þjálfun.

Innnes leitast við að finna og meðhöndla áhættu með markvissum hætti. Áhættumat er endurmetið árlega. Verklag lykilferla, húsnæði og búnaður er áhættumetinn með tilliti til heilsu og öryggi starfsmanna og gæði matvæla.

Innri úttektir eru framkvæmdar samkvæmt úttektaráætlun með reglubundnu millibili. Innri úttektir miða að því að skoða hvort aðgerða sé þörf og til að stuðla að stöðugum umbótum í öryggismálum.

Markmið Innnes í öryggis- og gæðamálum:

  • Tryggja öryggi starfsmanna og gæði matvæla
  • Stuðla að slysalausum vinnustað
  • Starfsmenn fái ávallt bestu mögulegu öryggisþjálfun sem völ er á
  • Allir starfsmenn þekki og vinni eftir öryggis- og gæðareglum
  • Starfsmenn þekki og kunni viðbragðs- og rýmingaráætlanir
  • Reglulegt og markvisst eftirlit sé til staðar með vinnusvæðum, ástandi tækja, öryggisbúnaði og gæðamálum
  • Virk þátttaka og stuðningur stjórnenda og starfsmanna um öryggis- og gæðamál

Leitarniðurstöður

Vöru bætt við körfu

Ekki næg lagerstaða til fyrir þessa vöru

Ekki næg lagerstaða fyrir vöru:

Staða á lager er

Ekki næg lagerstaða fyrir vöru:

Staða á lager er